NRC: Partijen moeten een stembusakkoord sluiten

Een districtenstelsel is alleen zinnig als je mag verwachten dat dat tot een andere inbreng leidt in het parlement. Betrokkenheid van de kiezer zal er vast niet groter door worden – zie de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen. Een gekozen burgemeester? Wat voor ingrijpende maatregelen moet die burgemeester uitvoeren, dat hij door de kiezer rechtstreeks moet worden gelegitimeerd? De gemeenteraad kiest de wethouders, laat de raad ook zijn eigen voorzitter kiezen. Weg met de benoemde burgemeester!

Wie bepaalt dat de politiek op zijn laatste benen loopt? Politiek wordt juist steeds relevanter! Ik volg de ontwikkelingen geboeid. Een kiesdrempel hebben we al: je moet minimaal één zetel halen om volksvertegenwoordiger te worden. Ik ben blij met de inbreng van partijen als SGP en PvdD, zij leveren een waardevolle bijdrage aan het debat.

Dat de kamerzetels over steeds meer partijen worden verdeeld, kun je verklaren met de stelling dat de kiezer een steeds genuanceerder, weloverwogener keuze maakt. Besturen van politieke partijen moeten er rekening mee houden dat de macht moet worden gedeeld met meer partijen. Dat eist de wijsheid die voor het sluiten van compromissen sluiten nodig is. Zij moeten daarmee rekening houden bij de kandidaatstelling. Stembusakkoorden leiden tot ononderhandelbare standpunten, die het alleen maar moeilijker maken om tot een regeerakkoord te komen.