De woningmarkt (6)

Maatregelen voor hervorming van de woningmarkt

Gebaseerd op de voorgaande artikelen in deze reeks kom ik tot de volgende maatregelen voor hervorming van de woningmarkt:

  1. Er komt een woningbank die voor de overheid het instrument is om een nieuw woonbeleid uit te voeren en voor de burger fungeert als buffer tegen de grillen van de vrije economische markt.
  2. Woningen worden voor particuliere bewoners niet meer op de vrije economische waarde gewaardeerd, maar op de woonwaarde.
  3. De hypotheekrente-aftrek wordt direct afgeschaft voor nieuwe leningen. De economische waardedaling van de woningen die daarvan het gevolg is, is voor eigen-woningbezitters niet meer van belang, omdat de woonwaarde niet verandert.
  4. Voor bestaande rente-aftrekkers eindigt de renteaftrek eindigt verkoop van de woning, voor het deel waarmee de lening uit de opbrengst van de woning kan worden afgelost.
  5. Bestaande hypotheekrente-aftrekkers krijgen de mogelijkheid tot fiscaal aftrekbaar belastingvrij aflossingssparen, om te bevorderen dat de nationale hypotheekschuld sneller daalt.
  6. Er komt een mogelijkheid tot fiscaal aftrekbaar, belastingvrij woonwaarde sparen bij de woningbank, voor mensen die geen gebruik maken van hypotheekrente aftrek. De aftrekbaarheid wordt gemaximeerd tot een normwoonwaarde die voor de betreffende persoon geldt.

Deze maatregelen laten nog een aantal vragen open, met name met betrekking tot de financiering van de woningbank en het nieuwe volkshuisvestingsbeleid. Daarop ga ik in de volgende artikelen in.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *