De woningmarkt (7)

Woning onverkocht? Zet hem op de woningbank!

Stagnatie van de woningverkoop is een bedreiging voor onze economie. Mensen kunnen geen baan elders accepteren omdat zij hun woning niet kunnen verkopen. Werkgevers hebben daardoor moeite de juiste medewerkers te vinden. Banken kunnen in de problemen komen omdat door de daling van de huizenprijzen hun onderpand bij de verstrekte hypothecaire leningen onvoldoende is om de leningen te dekken, de aflossing van de leningen loopt gevaar. Zo is in het tweede artikel van deze reeks gesteld. Huizenverkopers kunnen geen woning kopen voordat hun oude woning is verkocht, daardoor stokt de huizenkringloop.

De woningbank biedt hiervoor een oplossing. Eigenaren dragen hun onverkochte woning met hypothecaire lening over aan de woningbank tegen de woonwaarde. De verplichtingen zoals die voor bank golden blijven van toepassing, maar nu jegens de woningbank. De eigenaar krijgt een woonwaarde-tegoed (uitgedrukt in woonwaarde-punten) bij de woningbank dat hij kan gebruiken voor een andere woning. Over tegoeden in woonwaarde-punten ontvangt of betaalt de bank geen vergoeding. Voor de eigenaar bestaat de vergoeding uit de waardevastheid van de woonwaarde.

Deze oplossing zal vooral moeten gelden voor eigenaren die op grond van hun werkzaamheden genoodzaakt zijn naar een andere plaats te verhuizen. Het kan zijn, dat de woonwaarde, omgerekend naar geld, veel minder is dan de openstaande lening. Dit is geen bezwaar. De eigenaar kan een woning van dezelfde woonwaarde (d.i. hetzelfde wooncomfort) aanschaffen als hij had, zijn lasten aan aflossing en rentebetaling veranderen niet. Voor de banken is het eerder een voordeel, dat de woningbank nu staat voor een lening met een in waarde gedaald onderpand.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *