De woningmarkt (8)

Een nieuw woonbeleid met de woningbank

In bufferfunctie tussen particulier en economische woningmarkt zijn een aantal taken voor de woningbank denkbaar. In het voorgaande artikel is al genoemd het vlot trekken van de woningmarkt door niet verkochte particuliere woningen over te nemen. Maar er zijn meer vernieuwingen nodig op de woningmarkt.

Middenhuursector

In het derde artikel van deze reeks is geadviseerd flexibel te blijven door je geld niet vast te leggen in een woning die missschien slecht verkocht kan worden. Wil dat een goed advies zijn, dan moet er een voldoende voorraad huurwoningen zijn. De woningbank kan optreden als ontwikkelaar van een huursector van woningen net boven de sociale huursector. Dat kan misschien door verhuur van woningen die van particulieren zijn overgenomen, maar wellicht ook door zelf dit soort woningen te ontwikkelen, mits daarvoor financiering kan worden gevonden. In een volgend artikel zal ik op de financieringsmogelijkheid ingaan.

Nieuwe huur-/eigendomsvormen

Ook tussenvormen van huur en koop moeten worden ontwikkeld. Waar het nu voor starters nagenoeg onmogelijk is een koopwoning te financieren en er vaak jaren wachttijd is voor een huurwoning kan gedeeltelijke koop/gedeeltelijk huur een optie zijn. Daarvoor zal de wetgeving aangepast moeten worden. Ook vrijere huurvormen waarbij meer zaken voor rekening en risico van de huurder komen moeten toegestaan zijn. Waarom kan een huurder tegen een lagere huur niet zelf zijn woning (voor een deel) onderhouden?

Zicht op woonbehoeften

Door het gebruik van de woonwaarde, wordt het mogelijk beter zicht te houden op de behoeften en mogelijkheden op woongebied. De waardering in woonwaardepunten gebeurt op allerlei aspecten van wooncomfort, zodat van de geregistreerde woningen bekend is wat ze te bieden hebben. Door de eigen woonbehoefte daaraan te spiegelen kan men snel geschikte woonruimte selecteren. Vroegtijdig zijn signalen van verschuivingen in de vraag te zien, met de (ver)bouw van woningen kan daarmee rekening worden gehouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *